spin

Why should exhibit?

VIAE 2021 will be a place where: Promoting your branding in Vietnam Cooperation opportunities with upcoming airlines Connecting with state aviation agency Investment opportunities through large state projects

Who should exhibit?

There are many subjects that should participate in the exhibition, for example the following objects: Manufacturers of aircraft, aviation equipment Aviation technology/ security companies Flight equipment decor companies Spare parts, aviation electrics companies Aviation equipment and weapons systems Air freight and air

Who will visit the exhibition?

The exhibition will also invite distinguished guests, who are they? Ministry of Defense/ Ministry of Transport Civil Aviation Authorities Corporate/ Private Aircraft Operator Airport Operators Embassy, Consulate Officials in Vietnam Airlines Management Leaders Financing/ Leasing Companies, Freight forwarders Maintenance Organizations/ Equipment Manufactures

Khách mời triển lãm là ai?

Triển lãm cũng sẽ mời đến các vị khách quý, họ là ai? Bộ Quốc phòng/ Giao thông vận tải Lãnh đạo ngành hàng không Điều hành hàng không quốc doanh/ tư nhân Điều hành các sân bay Đại sứ quán, lãnh

Ai cần tham gia triển lãm?

Có rất nhiều chủ thể nên tham gia triển lãm, đơn cử một vài đối tượng sau: Các hãng sản xuất máy bay, thiết bị hàng không Công ty công nghệ, an ninh hàng không Công ty nội thất thiết bị bay

Tại sao nên tham gia triển lãm?

Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam là nơi: Quảng bá thương hiệu Mang đến cơ hội hợp tác với các hãng hàng không Tạo kết nối với cơ quan hàng không quốc gia Mở ra cơ hội đầu tư các