spin

Why should exhibit?

The strong growth of the aviation industry and the growth of passenger rates at two indexes, in addition to the opportunities to establish and develop airlines, the related fields offer a lucrative opportunity for investors, operators, and developers to participate in and

Who should exhibit?

There are many subjects that should participate in the exhibition, for example the following objects:   Additive and Aerospace Manufacturing Aeronautical Systems & Services Aerospace Metals and Materials Air Defense Systems & Equipment Air Traffic Control Systems and Equipment Aircraft – Business

Who will visit the exhibition?

The exhibition will also invite distinguished guests, who are they? Ministry of Defense/ Ministry of Transport Civil Aviation Authorities Corporate/ Private Aircraft Operator Airport Operators Embassy, Consulate Officials in Vietnam Airlines Management Leaders Financing/ Leasing Companies, Freight forwarders Maintenance Organizations/ Equipment Manufactures

Khách mời triển lãm là ai?

Triển lãm cũng sẽ mời đến các vị khách quý, họ là ai? Bộ Quốc phòng/ Giao thông vận tải Lãnh đạo ngành hàng không Điều hành hàng không quốc doanh/ tư nhân Điều hành các sân bay Đại sứ quán, lãnh

Ai cần tham gia triển lãm?

Có rất nhiều chủ thể nên tham gia triển lãm, đơn cử một vài đối tượng sau: Các hãng sản xuất máy bay, thiết bị hàng không Công ty công nghệ, an ninh hàng không Công ty nội thất thiết bị bay

Tại sao nên tham gia triển lãm?

Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam là nơi: Quảng bá thương hiệu Mang đến cơ hội hợp tác với các hãng hàng không Tạo kết nối với cơ quan hàng không quốc gia Mở ra cơ hội đầu tư các